Menu
Korpa

Prava potrošača

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta  

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 

6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice 

www.coex.rs smatra prodajom na daljinu.  

U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen 

prilikom kupovine, kupcu dostavi:  

obrazac za odustanak  

obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti 

prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak  

primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.  

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa 

članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji 

obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 

94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o 

prodaji na daljinu.  

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem 

(fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi 

obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada 

mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije 

prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih 

odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata 

trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.  

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada 

je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, 

proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta 

iste u slučaju odustanka snosi kupac.  

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj 

ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).  

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za 

neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. 


kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica 

rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da 

bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je 

nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i 

proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.  

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati 

iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je 

primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu 

koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga 

šta nastupa prvo.  

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. 

Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:  

isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni 

nakon isporuke;  

isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno 

personalizovane i  

isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.