IBG COEX doo Vaš Viessmann servis 

Profesionalno održavanje i servis su neophodni za besprekoran i efikasan rad svake 

instalacije. 

Viessmann je zbog toga razvio individualni koncept servisa koji je usklađen sa potrebama 

korisnika instalacija i uz to nudi garantovano snabdevanje rezervnim delovima. 

Naša tehnička služba i firme za servis na raspolaganju su 365 dana u godini, 24 sata 

dnevno. 

IBG COEX doo Vaš Viessmann servis  

Profesionalno održavanje i servis su neophodni za besprekoran i efikasan rad svake 

instalacije. Viessmann je zbog toga razvio individualni koncept servisa koji je usklađen sa 

potrebama korisnika instalacija i uz to nudi garantovano snabdevanje rezervnim delovima. 

Naša tehnička služba i firme za servis na raspolaganju su 365 dana u godini, 24 sata dnevno.  

Održavanje i servis  

Profesionalno održavanje i servis su neophodni za besprekoran i efikasan rad svake 

instalacije. Viessmann je zbog toga razvio individualni koncept servisa koji je usklađen sa 

potrebama korisnika instalacija i uz to nudi garantovano snabdevanje rezervnim delovima. 

Naša tehnička služba i firme za servis na raspolaganju su 365 dana u godini, 24 sata dnevno.  

Podrška iz daljine  

Po želji instaliramo module za daljinski nadzor i uslugu za sve komponente instalacije. Tako 

po potrebi Viessmannovi stručnjaci mogu u svakom trenutku da imaju uvid u instalaciju i da 

otklone probleme.  

Puštanje u rad  

Glavne Viessmann komponente se radi besprekornog puštanja u rad i predaje instalacije pre 

isporuke podvrgavaju obimnom testu i dokumentuju se date vrednosti. Tako se utrošak 

prilikom puštanja u rad na licu mesta svodi na minimum.