IBG COEX doo Vaš Viessmann servis 


Profesionalno održavanje i servis su neophodni za besprekoran i efikasan rad svake instalacije. 

Viessmann je zbog toga razvio individualni koncept servisa koji je usklađen sa potrebama korisnika instalacija i uz to nudi garantovano snabdevanje rezervnim delovima. 

Naša tehnička služba i firme za servis na raspolaganju su 365 dana u godini, 24 sata dnevno. 

Možete nas kontaktirati putem mail-a servis@coex.rs ili telefonom na 022/313-003

 

Podrška iz daljine  

Po želji instaliramo module za daljinski nadzor i uslugu za sve komponente instalacije. Tako po potrebi Viessmannovi stručnjaci mogu u svakom trenutku da imaju uvid u instalaciju i da otklone probleme.  Pogledajte naš Viessmann VICARE termostat i upoznajte se sa svim mogućnostima koje nudi.


Puštanje u rad  

Glavne Viessmann komponente se radi besprekornog puštanja u rad i predaje instalacije pre isporuke podvrgavaju obimnom testu i dokumentuju se date vrednosti. Tako se utrošak prilikom puštanja u rad na licu mesta svodi na minimum.