IBG COEX doo Vaš Centrometal ovlašćeni servis 


IBG COEX doo je od 2013. godine ovlašćeni servis za Centrometal proizvode. 

Uz pomoć znanja  i iskustva u poslovanja u oblasti održavanja opreme za grejanje, potrudićemo se da Vam izađemo u susret za svaki problem i pitanje koji imate. 

Možete nas kontaktirati putem mail-a servis@coex.rs ili telefonom na 022/313-003


Kupac i korisnik proizvoda kompanije Centrometal ima osiguranu stručnu podršku za kupljene proizvode preko ovlaštenih servisera. Dakle za montažu, puštanje u pogon i servis u garantnom i vangarantnom roku svakom korisniku proizvoda Centrometal stoje na raspolaganju stručne osobe školovane i ovlašćene od strane kompanije Centrometal za spomenute poslove. U Centrometalu posvećujemo posebnu pažnju opremljenosti svojih skladišta rezervnim delovima, spomenuta skladišta raspoređena su prema regijama, a pokrivaju sve prostore Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Kao potvrda dobre organizacije servisne službe služi i Certifikat ISO 9001/2000 kojeg posjedujemo već više godina.  

IBG COEX doo je od 2013. godine ovlašćeni servis za Centrometal proizvode. Naš servis pored stručne osposobljenosti servisera, veliku pažnju polaže na opremu koju koristimo u okviru servisa. Trenutno na raspolaganj imamo TESTO analizatore gasova (TESTO 300  i TESTO 330-2LX) sa Bluetooth štampačima, TESTO manometre, digitalni merač vlage, refraktometar, pumpe za čišćenje izmenjivača kotlova AQUAMAX, ultrazvučne kade za čišćenje kamenca i još mnogo toga kao i dva  eko vozila namenjena servisu. Prilikom puštanja u rad naši serviseri pomoću analizatora gasova kontrolišu rad sistema. Parametri koji se kontrolišu su količina CO2 koja nastaje sagorevanjem, nivo O2, temperatura gasova, količina CO kao i efikasnost gorionika u određenom sistemu.