IBG COEX doo- Vaš BAXI servis 


Garancija za gasne kotlove ”Baxi”  iznosi 5 godina.

Garancija za opremu se produžava za 1 do 4 godine ukoliko kupac nakon isteka svake godine obezbedi, o svom trošku, godišnje servise od strane ovlašćenog servisera. Garantni rok se produžava za narednu godinu, za „Baxi” kotlove 4 puta po 1 godinu. Detalji garancije se nalaze u garantnom listu, odnosno prihvaćenoj ponudi ili potpisanom ugovoru. Visokostručno osoblje našeg servisa, osposobljeno je dugogodišnjom i permanentnom obukom, kod proizvođača opreme u inostranstvu i prilikom poseta predstavnika proizvođača u našoj zemlji. Naši serviseri prisustvuju stručnim savetovanjima, obuci i upoznavanju sa novostima iz oblasti novih materijala, opreme i tehnologije, brzog i kvalitetnog servisiranja i održavanja opreme kao i iz oblasti bezbednosti i zaštiti čovekove okoline.

Coex servis -Vaš Baxi servis

Sa ponosom ističemo da od  1996. godine uspešno servisiramo Baxi kotlove u garantnom i vangarantnom roku.

I dalje na raspolaganju za savet, pomoć i intervenciju.

Pošaljite nam mail na servis@coex.rs ili zakažite pregled vašeg kotla pozivanjem broja 022/313-003