Menu
Korpa

Kako da naručite

Online kupovina- Kako da naručite? 

 

Upustvo za online kupovinu 

 

1.    Registrujte se da biste mogli da naručite proizvode. Registracija se vrši popunjavanjem 

Formulara za registraciju; 

 

2.    Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored 

sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme "U korpu"  ukoliko želite 

odmah da kupite; 

 

3.    Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme "U korpu" da biste ubacili proizvod u 

svoju korpu za kupovinu; 

 

4.    Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme "Naruči", 

 

5.    Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme "Nastavi 

naručivanje"; 

 

6.    Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Proverite i potvrdite detalje narudžbe. Zatim 

kliknite dugme "Potvrđujem narudžbu" da izvršite narudžbu; 

 

7.    Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Trenutni status Vaše porudžbine je – 

prihvačen. Status Vaše porudžbine možete proveriti kroz Vaš nalog na sajtu. 

 

 

Cene 

 

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene 

su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. 

Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon 

dostavljanja potvrde od strane Coex a na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra 

 

 

zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo 

ugovor, bićete obavešteni. 

 

Opis proizvoda 

 

Coex nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Coex ne garantuje da 

su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez 

grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete 

ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u 

zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac. 

 

Odustanak  

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan 

poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, 

bez navođenja razloga. 

 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom 

obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih 

prostorija, koji se dostavlja  na mail potrošača. 

 

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, u originalnoj ambalaži, sa svim 

dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). 

 

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati 

iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada 

je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije 

robu koja se vraća. 

Privatnost podataka  

   

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. 

Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Coex-om su usklađene sa propisima 

Republike Srbije.  

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i 

 

 

prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.  

Coex prikuplja različite vrste podataka o ličnosti u zavisnosti od usluga koje pružamo naših 

kupcima, kao i vrste ugovora koje zaključujemo.  

Prilikom online kupovine Coex obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:  

Ime i prezime  

Broj telefona  

E-mail adresa  

Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)  

Podaci o izvršenim transakcijama plaćanja  

Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe  

Prilikom online kupovine, Coex obrađuje vaše podatke u svrhu pužanja usluga i izvršenja 

ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući a ne ograničavajući se na pružanje usluga 

dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao i 

pružanja drugih usluga koje Coex nudi svojim kupcima.  

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa vama, kao i u 

cilju poštovanja zakonskih obaveza.  

Coex naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. 

Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na 

raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za 

ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada 

podataka o ličnosti.  

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da 

ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime Coex-a (npr. Kurirske službe, Služba 

reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).  

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa 

vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.  

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod 

kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i 

bezbedno poslovanje i saradnju sa Coex-om. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) 

odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.  

Coex preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo 

osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog 

pristupa ili upotrebe.  

Coex preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom 

postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične 

 

 

podatke Coex-u bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Coex nikada neće namerno 

uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti 

trećim licima bez dozvole.  

Coex će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe 

za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska 

obaveza ili legitiman interes.  

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje 

prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u 

cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na 

dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za 

ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa 

Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.  

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.  

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli 

uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i 

razumenjavanja pristali na primenu istih.  

   

Slanje dokumentacije na mail  

   

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se 

odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. 

Coex će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će 

objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.  

   

Zabrana zloupotrebe sajta  

   

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:  

Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili 

funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;  

Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, 

nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može 

inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled 

kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim 

komentarima.  

Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;  

 

 

Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u 

ime trećeg lica, firme ili organizacije;  

Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;  

Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog 

onesposobljavanja;  

Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.  

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi 

ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, 

uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.