Koji kotao na gas kupiti?


Možda niste ni bili svesni svog kotla dok vas nije izneverio. Retko se pomisli na belu kutiju koja stoji negde u uglu. Takođe,svako ima prolazno znanje o automobilima - dovoljno da obavi kupovinu na osnovu osnovnih informacija i predznanja. Ali kakvo nam je predznanje o gasnim kotlovima?  Šta novi kotao čini najboljim? Ime brenda? Snaga kotla? Procenat efikasnosti?

Kako da ih razlikujemo?

Kotlove na gas možemo podeliti na stojeće i zidne. kondenzacione i konvencionalne kotlove. Takođe podela može da se napravi i prema opciji zagrevanja sanitarne vode (kombinovani-grejanje i potrošna topla voda ili samo grejanje sa mogućnosti povezivanja sa sanitarnim bojlerom)

Kotlovi samo za grejanje


Ovi sistemi su prilično slični starim, tradicionalnim kotlovima, jer pored kotla uključuju poseban rezervoar za zagrevanje sanitarnu tople vode i prateću opremu. Ovaj sistem je odličan ako imate dovoljno mesta za smeštanje prateće opreme ( sanitarnog bojlera) i ukoliko imate potrebu za čestim otvaranjem više točećih mesta istovremeno. Sa ovim sistemom količina tople vode neće opadati i nećete ostati bez tople vode. U slučaju da ne želite da vodu za kupanje grejete preko gasnog kotla, kotao će raditi samo na grejanju.

Šta je kombinovani kotao i kako funkcioniše?

Hladna voda se dovodi u kombinovani kotao direktno iz glavnog vodovoda, gasno gorivo se zatim sagoreva da bi se proizvela toplota, koja se prenosi iz komore za sagorevanje u vodu preko izmenjivača toplote. Termostat vašeg doma je u stanju da detektuje temperaturu u vašem domu i kada otkrije da je temperatura vaše kuće pala, može da pošalje signal kotlu. Kao odgovor, kotao će se uključiti, zagrejati vodu i pumpati je kroz sistem do radijatora. Kada se postigne željena temperatura, kotao će smanjiti svoju toplotnu snagu i zadržati status pripravnosti, pomažući da se smanji gubitak energije, dok će vaš dom biti topao.
Ako neko koristi slavinu za toplu vodu u kući ili drugi izlaz tople vode kao što je tuš, komponenta u kotlu koji se zove preklopni ventil će preusmeriti toplu vodu do slavina dok su u upotrebi. Kada se slavina zatvori, preklopnik će se vratiti u položaj centralnog grejanja. Topla voda se može usmeriti na centralno grejanje ili na izlaze za vodu, ali nikada oboje istovremeno.

Prednosti kombinovanih kotlova na gas

Ako već nemate kombinovani kotao, možda ćete se osećati zbunjeno i pitati se oko čega je sva gužva. Možemo vas pouzdano obavestiti da kombinovani kotao zaista opravdava popularnost koju ima. Oni obezbeđuju trenutnu toplu vodu za vaše potrebe za centralno grejanje i toplu vodu.
Ali ne radi se samo o lakoći trenutne tople vode bez potrebe da uključujete ogroman metalni rezervoar sat vremena unapred pre nego što poželite da se okupate.
Kombinovani kotao je takođe izuzetno efikasan u zagrevanju vode - efikasnost do 98%. Efikasnost koju nudi kombi nije samo lepa brojka, već vam može doneti  uštede na vašim računima za energiju – uštede koje ćete zapravo primetiti u novčanoj vrednosti. Takođe su mnogo ljubazniji prema životnoj sredini.

Zašto kombinovani kotao na gas?

 Izuzetno efikasan
 Lako se popravlja i održava
 Nijedna druga komponenta nije u opasnosti od kvara

Kombinovani kotlovi ili kotlovi samo za grejanje sa opcijom sanitarnog bojlera

Niste sigurni da li da izaberete kombinovani kotao ili kotao samo za grejanje uz sanitarni bojler?
Najveći faktor u određivanju da li će vam trebati kombinovani ili kotao samo za grejanje su potrebe vašeg doma za toplom vodom. Da li će se više kupatila koristiti istovremeno?
Ako imate veću porodicu, verovatno ćete koristiti više kupatila istovremeno, onda je kotao samo za grejanje plus sanitarni bojler najverovatnije pravi izbor.
Međutim, za većinu drugih okolnosti, savetuje se kombinovani kotao.

Šta treba znati o kondenzacionom  kotlu na gas

Kondenzacioni kotlovi na gas su kotlovi koji mogu da rade na niskom termperaturnom režima rada, efikasniji su od konvencionalnog, niske emisije štetnih gasova i manji su potrošači. Dodatna efikasnost postiže se izvlačenjem više energije iz dimnih gasova u poređenju sa konvencionalnim kotlom i korišćenjem ove toplotne energije za prethodno zagrevanje povratne vode koja teče u kotlu. Da bi razumeli kako ovaj proces funkcioniše, moramo razumeti neku osnovnu hemiju.

Prirodni gas (zemni gas) je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni prirodni gas). Zahvaljujući tome što mu glavni sastojak metan, u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 po jedinici oslobođene energije. Zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo.

Kada zemni gas sagoreva, kombinuje se sa kiseonikom pa se proizvodi ugljen-dioksid, voda i oslobađa se energija.:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + ∆E

gde je ∆E energija koja se proizvede u procesu sagorevanja. Veličina ∆E zavisi od konačnog stanja ugljen-dioksida i vode. Što su ovi elementi hladniji, preostaje manje energije u dimnim gasovima. Ovo je naročito važno za vodu, jer ako je voda u parnoj fazi, onda ona nosi mnogo više energije nego u tečnoj fazi.

Dakle, ako su dimni gasovi hladniji i voda je u tečnoj fazi, onda je količina energije ∆E koju možemo koristiti veća. U kondenzacionom gasnom kotlu voda se kondenzuje unutar kotla, tj. menja agregatno stanje iz gasovitog u tečno, tako da se može izvući više energije; u konvencionalnom kotlu, voda napušta kotao kao para i ta energija se nepovratno gubi.

Da bi vam još više približili princip rada kondenzacionog kotla iskoristićemo primer posude sa vodom koja se zagreva.  Kada je posuda bez poklopca, vreme zagrevanja je malo duže i paru možemo da vidimo iznad posude (paralela sa konvencionalnim kotlom). Kada poklopimo posudu, voda će brže proključati a para će kondenzovati što ćemo videti na poklopcu kojim je posuda zatvorena. (paralela sa kondenzacionim kotlovima)

Koji su osnovne razlike između konvencionalnog i kondenzacionog kotla?

Konvencionalni kotao na gas obično radi na višim temperaturama, tj. na visokotemperaturnom režimu, pa  deo toplote odlazi napolje preko dimnjaka. U zavisnosti od vrste i starosti, konvencionalni kotao je obično efikasan u rasponu od 80% do 85%.

Kondenzacioni  kotlovi na gas su izuzetno energetski efikasni jer prvenstveno funkcionišu na nižim temperaturama jer se tačka rose javlja na 55 stepeni, pa samim tim na ovim temperaturama dolazi do kondenzacije dimnih gasova. Kondenzacija može biti štetna za izmenjivače toplote u tradicionalnim kotlovima, ali izmenjivači toplote kondenzacionih kotlova su projektovani tako da dolazi do procesa kondenzacije. Niže radne temperature rezultuju manjom potrošnjom energije i zadržavaju više toplote u sistemu grejanja.

Da bi mogao da kondenzuje vodenu paru iz dimnih gasova, kondenzacioni gasni kotao treba da radi na nižim temperaturama od konvencionalnog kotla. To je zato što se proces kondenzacije (tačka rose) javlja na oko 54 ° C.

Međutim, čak i kada kondenzacioni kotao na gas radi na tradicionalnim temperaturskim režimima bez kondenzacije od 75/60 °C. obično nudi 4-5% veći stepen efikasnosti nego konvencionalni kotao na gas zbog superiornog izmenjivača toplote i modulacionih gorionika u kondenzacionom kotlu.
 
Kondenzacioni kotao na podno ili radijatorsko grejanje?

Preporuka koju smo najčešće čuli za postavljanje kondenzacionog kotla je na sistem grejanja sa podnim grejanjem jer su temperature u sistemu niže i sam sistem je projektovan na takav način rada. Takođe nije greška postaviti kondenzacioni kotao na sistem grejanja sa radijatorima. Sistem sa kondenzacionim kotlom  će raditi podjednako dobro ako su postavljeni radijatori predimenzionirani, što znači da je snaga radijatora veća od one koja je potrebna za grejanje npr sa klasičnim kotlom koji radi na temperaturama od 75/60° C . Snaga jednog rebra aluminijumskog radijatora je u proseku 185W na ∆T 60 ( režim rada kotla od 90/70° C), na nižoj temperaturi npr na ∆T 50 ( režim rada kotla od 75/60° C ) snaga radijatora iznosi 146W, samim tim potreba za većim brojem rebara je opravdana jer je snaga radijatora manja.Da rezimiramo, kondenzacioni kotao može da radi na radijatorskom grejanju ako je snaga instaliranih radijatora na potrebnoj temperaturi rada kotla adekvatna.

Šta je energetska efikasnost kotla?


Stepen efikasnosti kotla meri se godišnjom efikasnošću iskorišćenja goriva. Ona predstavlja odnos proizvedene energije i godišnje potrošnje goriva. Tako npr. stepen efikasnosti od 90% znači da se 90% proizvedene toplotne energije koristi za grejanja Vašeg doma, a ostalih 10% se odlazi u spoljašnju sredinu preko dimnjaka, ili se odvode u prostoriju gde se nalazi kotao. Što je veći rejting, manja će biti potrošnja goriva.

Po regulaciji Evropske komisije prodaja klasičnih, konvencionalnih gasnih kotlova je zabranjena u državama članicama Evropske unije, pa se zbog toga zahteva i zamena starih gasnih kotlova novim. Razlog za izbacivanje konvencionalnih kotlova iz upotrebe je emisija štetnih gasova koja nastaje sagorevanjem u ovim kotlovima kao i stepen efikasnosti ovih kotlova koji je niži od kondenzacionih.

Kako da znamo koji je najefikasniji kotao?


Svi moderni kombinovani kotlovi koriste kondenzacionu tehnologiju i smatraju se A-kategorijom i imaju najmanje 90% efikasnost.

Prema Energi Saving Trust-u, zamenom vašeg starog konvencionalnog kotla sa oznakom G modernim kondenzacionim kotlom A, mogli biste uštedeti prilično novca godišnje. Na primer, Viessmann 100-w je više od 90% efikasan i ima A-ocenu, što ga čini jednim od najefikasnijih dostupnih kombinovanih kotlova.
U našoj firmi u Staroj Pazovi, Karađorđeva 15 možete na pogledate izložene konvencionalne i kondenzacione kotlove na gas. Sve potrebne informacije možete da dobijete i putem poziva na 022/313-003. Stojimo Vam na raspolaganju!