Menu
Your Cart

Skretnice za grejanje

Kada je reč o veku trajanja kotla dolaze u obzir puno elementa. Hidraulična skretnica  je jedna od njih.

Njen zadatak je da kompenzuje hidrauličke probleme na grejnom postrojenju do kojih može doći zbog različitih nominalnih protoka na strani generatora toplote i konzuma. Hidraulička skretnica kao relativno jednostavan uređaj može veoma efikasno da otkloni ove probleme.Kotlovska postrojenja se danas radi poboljšanja ekonomičnosti,ali i zbog sigurnosti snabdevanja toplotnom energijom, dele na dve ili čak na tri jedinice. U nekim zemljama je ovo čak i propisima regulisano. Radi izbegavanja nepotrebnih gubitaka na zastoje u radu, mora postojati mogućnost i da se kotlovi isključe iz cirkulacije vode. To pojačava starei stvara nove probleme u pogledu raspodele vode, održavanja diferencijalnog pritiska, kao i davanja konstantne regulišuće temperature polazne vode i granične temperature povratne vode.

Zbog toga je zadovoljavajući pogon postrojenja moguć samo uz primenu hidrauličke skretnice. Pomoću nje se svi kotlovi odvajaju od regulisanih grejnih krugova. Ona ima zadatak razdeljivanja i sakupljanja protoka voda, ali ne sme – slično kao i razdelnik – da izaziva pad pritiska.

Hidraulička skretnica u principu nije ništa drugo nego jedna veoma predimenzionisana kratka veza (bypass) u primaru(ili bespritisni predrazdelnik). U njoj pri ispravnom dimenzionisanju nastaje zanemarljivo mali pad pritiska između polaznog i povratnog voda. Time se ostvaruje potpuno odvajanje u hidrauličkom smislu.

Ovo je nazaobilazni deo, svaki kotao bi ga trebao imati, pre svega zbog ekonomičnosti, a naravno i zbog istrajnosti Vašeg kotla!

Nema proizvoda za prikaz u ovoj kategoriji.