Subvencije za zamenu kotlova


U saradnji sa Opštinom Stara Pazova u 2021.godini radili smo na poslovima energetske sanacije na porodičnim kućama. Prenosimo vam informacije i utiske iz prve ruke.

Koliko novca dobijamo od države za zamenu kotla?


Na osnovu pravilnika o subvencioniranju mera energetske sanacije porodičnih kuća/stanova koje se odnose na unapređenje termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora,  naša firma je učestvovala u sprovođenju mere energetske efikasnost i to za :

-nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (
kotlovi na drveni pelet, briket, sečka)

Udeo sredstava podsticaja iznosila je 50% od vrednosti ukupne investicije sa pdv-om a maksimalno
do 70 000 din sa pdv-om za nabavku i ugradnju kotlova na gas  
do 85 000 din sa pdv-om za nabavku i ugradnju kotlova ili grejača na biomasu
do 70 000 din sa pdv-om za nabavku i ugradnju kotlova na gas za stanove u stambenim zgradama

Gore navedeno bi značilo da ako izaberete npr. konvencionalni kotao koji košta oko 70 000 din, iznos subvencije koju bi dobili bi iznosila 35 000 din dok npr. ako bi se odlučili za kondenzacioni kotao koji  iznosi npr.oko 150 000 din iznos subvencije bi bio 70000 din.

Treba napomenuti da kotlovi i etažne peći na prirodni gas treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 90% dok kotlovi i etažne peći na biomasu treba da imaju stepen efikasnosti od 85%. Koliki je stepen efikasnosti kotlova je informacija koju treba da dobijete od vašeg prodavca.

Ko ima pravo učešća na konkursu?

Pravo učešća na konkursu imaju građani i stambene zajednice koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili u stanu za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez ili fotokopije lične karte),
- da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
      - dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
      - građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
      - građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju,
      - da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar (samo za prijave stambenih zajednica).

Važno!  Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

- vlasnici koji ne žive u kući ili stanu za koji podnose prijavu,
- vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i
- vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Koja je procedura za dobijanje subvencije

Po objavljivanju javnog poziva na sajtu vaše opštine bilo bi dobro da pogledate koje su firme učestvovale na pozivu i sa kojim firmama je vaša opština potpisava sporazum o tehničkoj saradnji.

Pre podnošenja prijave vašoj opštini potrebno je da dobijete profakturu za robu i uslugu od firme  za koju ste se odlučili a sa kojom je opština potpisala ugovor.
Dalji postupci su da gradjani dostave opštini  uz prijavu i  sl. dokumentaciju


- Kopiju lične karte vlasnika kao i svih članova domaćinstva sa adresom prebivališta
- Kopiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu
- Kopiju građevinske dozvole ili drugog dokumenta koji potvrđuje legalnost
- I kopiju računa za struju

Poslednja stavka se traži da bi se utvrdilo da se u objektu živi a da nije npr vikendica.


Sledeći korak je sačekati preliminarnu listu krajnjih korisnika koja će biti objavljena na sajtu opštine.

Objavljivanje ove liste je osnov za izlazak komisije opštine na teren. Cilj posete komisije ja da se utvrde činjenice navedene u prijavi (broj članova domaćinstva, koji način grejanje koristite isl). Komisija sa naše opštine je slikala kotlarnice i te slike su ulazile u dosije svakog kupca kao dokaz o stanju pre primenjivanja mere sanacije.
Konačna lista je trenutak kada građani potpisuju trojni ugovor sa opštinom i pravnim licem koji je izvođač radova(firma koju su izabrali i od koje je uzet predračun za kotao). Ugovor definiše način plaćanja dela koji građanin snosi a, u našem slučaju je, to bilo ili ceo deo (polovina vrednosti radova) ili pomenuti iznos podeljen na dva dela od kojih bi prvi deo građanin odmah uplatio a drugi deo po završetku radova. Uplatom dogovorenog iznosa građanin je praktično uradio sve što je trebalo i ostaje da sačeka firmu za koju se odlučio da isporuči i ugradi kotao.

Po završetku montaže  komisija opštine ponovo izlazi na teren i utvđuje izvedeno stanje, slika radove i ako je sve dobro isplaćuje novac firmi koja je izvodila radove.


Da li sistem funkcioniše i koliko je stvarno komplikovano?

Naš utisak je da sistem funkcioniše!
Kao karika u sistemu, utisak je da je naša opšina a to je Stara Pazova  pružila i građanima i nama dovoljno informacija, imali su razumevanja za probleme sa kojima smo se susreli i bili nam partner.


VAŽNO !
Hteli bismo još da napomenemo da uskoro očekujemo  javni poziv za nove mere sanacije u tekućoj 2022.godini. Pogledajte nove uslove za konkurs, razlikuju se od gore pomenutih tj od iznosa koji su odobreni u 2021. god.


Iskoristite priliku, konkurišite i instalirajte novo, efikasno grejanje!