Kako uštedeti na grejanju ove zime?

 

Pravilno odabrane kontrole grejanja će  zadržati vaš dom u prijatnoj temperaturi bez gubitka goriva ili toplote. Dakle, smanjićete emisiju štetnih gasova koji nastaju sagorevanjem goriva i potrošiti manje! Ako se  vaš dom  greje sistemom cevi i radijatora koji vode izvode iz kotla i napunjeni su vodom , imate ‘mokar’ sistem centralnog grejanja. Energent koji vaš kotao koristi može da bude zemni gas, LPG, drva/ugalj ili lož ulje.

Set kontrola koji je moguće instalirati na kotao  su sledeće termostat kotla, programski sobni  termostat  ili sobni termostat, termostatski ventil (ventili sa termo glavama).

Koliko možete uštedeti sa termostatom ?

Bez obzira na starost vašeg kotla, prave kontrole će postaviti vaše grejanja da se uključuje i isključuje kada je to potrebno; grejaćete samo područja vašeg doma koje želite, i temperatura prostora će biti adakvatna potrebnoj. Prosečne uštede u emisiji štetnih gasova i uštede u potrošnji goriva koje je moguće ostvariti u tipičnom domu od tri spavaće sobe sa grejanjem na zemni gas će biti moguće i evo kako:

Instaliranjem sobnog termostata i termostatskih ventila na radijatorima pri čemu se može sačuvati približno 10% vaše potrošnje goriva i oko 310kg-630kg štetnih gasova  godišnje.

Izolovanjem rezervoara tople vode štedimo još dodatnih nekoliko posto.

Takođe ušteda je moguća smanjenjem sobnog termostata za jedan stepen. Razlika od jednog stepena je uglavnom neprimetna a može doneti uštedu u energiji i novcu.Možete nadograditi ili instalirati kontrole grejanja bez zamene kotla, ako su vaše kontrole starije više od 12 godina preporuka je da ih zamenite novijim modelima. Sobni termostati novije generacije su mnogo tačniji nego što su nekada bili.

 Kontrola temperature u vašem domu ili poslovnom prostoru može se meriti pomoću sledećih uređaja

Sobni termostati

Termostat funkcioniše tako da  uključuje grejanje dok se  ne postigne temperaturu koja je podešena, a zatim isključiti grejanje dok temperatura ne padne do nekog podeoka (obicno oko 1 stepen od zadate temperature; kada će se termostat uključiti zavisi od termostata do termostata)

Da bi sobni termostati  radili adekvatno potrebno je da oko njih bude omogućen slobodan protok vazduha tako da oni ne bi  trebalo biti blokirani od strane zavese ili nameštaja ili biti postavljeni u blizini izvora toplote. Na ovaj način termostati mogu  pravilno  meriti temperaturu. Vaš sobni termostat bi trebao biti postavljen na najnižu temperaturu koja vam je prihvatljiva – obično između 18ºC i 21 ° C. Ne morate podizati temperaturu na termostat na više, kad je hladnije napolju, kuća će se zagrejati na postavljenu temperaturu bez obzira na spoljne uslove (izuzev sistema grejanja koji na kotlu imaju instalirane spoljne senzore temperature). Vreme dostizanja željene temperature u prostoru može trajati malo duže kada su hladniji dani, pa možda možete postaviti temostat da se uključi ranije tokom zime.

Programabilni sobni termostat omogućava kombinovanje kontrolisanja vremena i temperature i omogućuje Vam da postavite različite temperature za različita doba dana. Uglavnom kod programskih termostata je moguće programirati više podizanja i spuštanja temperature u toku dana/7 dana u nedelji. Možete imati različite temperature u pojedinim sobama ugradnjom termostatskih ventila na radijatorima.

Termostatski ventil (ventili sa termo glavama)

Termostatski ventila ne kontrolišu kotao, oni samo smanjuju protok vode kroz radijator, oni onemogućavaju da temperatura ide iznad određene vrednosti. Postavite ih na broj tj temperaturu koju želite da bude u prostoru u kome se nalazi. Niža postavka koristi manje energije i tako će vam uštedeti novac. Ne preporučamo korištenje pokrivki radijatora (kutija koje maskiraju radijator ili sl.) jer termostatski ventil meri temperaturu vazduha oko njih i kontroliše protok zavisno o postavljenoj temperaturi.

Kontrola zona vaših prostorija

Štedite novac tako što nećete grejati delove svog doma koji ne koristite ili u kojima trebate niže temperature (na primer- spavaće sobe ili sobe sa puno stakla). Možete imati odvojene krugove grejanja s vlastitim programima i sobni termostat (ili programabilnim sobnim termostatima) ili više postavljenih zona pomoću termostatskih ventila.

Kotlovski termostat

Vaš kotao obično će imati brojčanik na sebi, označen brojevima sa min do max. Pomoću kotlovskog termostata postavljamo temperaturu vode koja će se pumpom iz kotla voditi do radijatora. Što je viša temperatura postavljena brže će kotao dostići željenu temperaturu. Ako temperatura nije  postavljena dovoljno visoko, kad je jako hladno napolju neće biti moguće doći do željene temperature u kući ili stanu.

Ako imate sobni termostat, možete podesiti termostat kotla na više stepeni, ostavljajući termostatu i kontrolorima da rade svoj posao.

Programski termostati -Timing- vremenske kontrole

Programski termostati Vam omogućiti da postavite Vaš sistem grejanja ‘na uključeno- ON’ i ‘OFF-isključeno’ u željenom vremenskom razdoblju. Ovi termostati Vam daju mogućnost da podesite vreme i temperaturu za određeno doba dana. Uglavnom omogućavaju memorisanje tj podešavanje više temperatura u toku dana i tako za 7 dana u nedelji. Pre memorisanja vremena i temperature potrebno je da podesite sat na vašem termostatu. Takođe prilikom pomeranja sata potrebno je ponovo podešavanje istog da bi vreme uključenja/isključenja grejanja u vašem domu bilo adekvatno.

Ako izolujete  svoj ​​dom , on će se brže zagrejati i ohladiti sporije i tako  ćete uštedeti novac koji trošite za grejanje.