Kako nastaje talog/mulj u sistemima grejanja i od čega se sastoji?


Skoro svi hidraulični sistemi imaju najmanje jednu vlažnu komponentu od livenog gvožđa ili čelika (cirkulcione pumpe, ekspanzioni rezervoari, itd.). Sve vodene tečnosti takođe sadrže određenu količinu vazduha i znamo kada se kiseonik, voda i gvožđe (ili čelik) spoje rezultat je korozija (oksidi gvožđa), od kojih je neki magnetit.

Magnetit je prirodni materijal, crne ili braonkasto-crne boje sa metalnim sjajem koji se može videti u stenama i crnom pesku na plaži, ocena tvrdoće magnetita je od 5 do 6 što je ekvivalentno oštrici noža ili staklu. Magnetit ili gvozdena ruda ima formulu Fe3O4, na kojoj je prvo primećeno magnetno svojstvo privlačenja.
 
Magnetit- materijal koji se nalazi u hidrotehničkim sistemima izgleda kao izuzetno fini pesak, skoro kao crni lepljivi prah. Magnetit ulazi u uske prostore kao što su sedišta ventila i zaptivke i vlažni ležajevi, na primer, gde trenje može da izazove habanje, zaglavljivanje, curenje i mehanički kvar.

Pošto je magnetit mineralni oksid gvožđa, svaki dodatni kiseonik u sistemu koji može biti uzrokovan curenjem ili jednostavnom promenom radijatora može ubrzati reakciju korozije i povećati rizik od neefikasnosti ili potpunog kvara kotla. U stvari, 80% kvarova kotlova koji se dešavaju u prvih pet godina od postavljanja kotla uzrokovano je nagomilavanjem magnetita u sistemu.


Otkrivanje nagomilavanja mulja

Najčešći znak nagomilavanja mulja su hladni delovi na radijatorima, koje obično počinju na dnu jedinice. Priključni cevovod je vruć, ali radijator ostaje hladan na dodir. Ponekad se kupci mogu žaliti i na zvuk kuvanja vode, potrebu da odzračivaju svoje radijatore redovnije nego inače, ili da se prostor zagreva duže nego inače. Da bi brzo otkrili nakupljanje mulja, mnogi instalateri sada koriste opremu za termičko snimanje, termovizijske kamere su koristan način da vizuelno demonstriraju problem kupcima, kao i da im pokažu rezultate nakon što je problem rešen.


Ispiranje problema

Efikasan način za kupce da se pozabave muljem u radijatoru je da ga uklone sa zida i uz pomoć baštenskog creva isperu, iako to očigledno nije preporučeni postupak. Naša obaveza je da edukujemo kupce o prednostima profesionalaca koji ispiraju sistem. Postoje tri načina na koja instalateri to mogu učiniti: ispiranje iz mreže, ispiranje uređajima-pumpama ili ispiranje gravitacijom.

Preporuka je -Ispiranje pumpama za ispiranje sistema, kako bi se sistem oslobodio korozije i smanjio rizik od njenog ponovnog pojavljivanja, i dok ova metoda daje izuzetne rezultate, može biti dugotrajan zadatak koji mnogi kupci nisu voljni da plate.


Hemijski inhibitori

Jednom kada je sistem ispran moguće je dodavanje inhibitora u sistem. Hemijski inhibitori moraju da se periodočno dodaju i njihova koncentracija mora da se kontroliše.


Odzračivanje sistema

Drugi način da se smanji mogućnost pojave korozije je da se u sistem ugradi ozračivač. Vazduh koji je rastvoren u vodi sistema oslobađa se kao veoma korozivan gas kada se voda zagreje,  uređaji za odzračivanje uklanjaju ove mikromehuriće i bezbedno ih ispuštaju u atmosferu pre nego što gas bude imao priliku da utiče na komponente sistema.


Kosi hvatači nečistoće

Pored ispiranja sistema, dodavanja inhibitora ili demineralizacije, instalateri takođe treba da obezbede da mulj ne uđe u izmenjivač toplote kotla postavljanjem Y  filtera (kose hvatače nečistoće) u sve sisteme zatvorene petlje.


Šta se dešava kada mulj dođe do izmenjivača kotla ?


Takođe, magnetit se može taložiti i nakupljati na površini u izmenjivaču toplote kotla ili hladnjaka toplotne pumpe. Kada se to dogodi, deluje kao izolator i značajno smanjuje prenos toplote i efikasnost sistema. Izmenjivači toplote u današnjim visoko efikasnim rashladnim uređajima i kondenzacionim kotlovima su veoma osetljivi na nečistoće.  
Konvencionalni kotlovi su takođe podložni nakupljanju megnetita. Ako ne postoji metoda odvajanja magnetita, dno izmenjivača toplote je mesto gde se magnetit može sakupljati i zgušnjavati.


Rešenje je instalacija magnetnog separatora na sistem grejanja.

Magnetit je najmagnetniji od svih prirodnih minerala na planeti, zbog čega je preporučljivo postaviti magnetni filter kada je to moguće. Obično se instaliraju na mestu instalacije bojlera, ali mogu da se naknadno ugrade nakon čišćenja ili održavanja, magnetni filteri su projektovani tako da aktivno hvataju gotovo sve ostatke gvožđa koji cirkulišu unutar sistema. I dok ovi filteri ne mogu sprečiti nakupljanje mulja, oni mogu ukloniti sve pokretne magnetne čestice iz vode i minimizirati štetu koju ona uzrokuje sistemu.Prava ušteda za kupce (i korist za instalatere!) ipak leži u smanjenju problema sa hitnim pozivima i potencijalnim zamenama bojlera.


Koja je funkcija magnetnog separatora?

Magnetni separator je uređaj koji koristi magnet za uklanjanje nečistoća i drugih magnetnih materijala iz sistema grejanja.

Aquamax Supameg compact magnetni separator je dizajniran da zaštiti sistem grejanja od štetnih oksida gvožđa i mulja koji može da se nadje u cevima sistema za grejanje.Takođe Supameg ima eksterno odvojivi magnet, uključujući uređaj za protok, koji tera vodu da teče preko peraja, čime se maksimizira zadržavanje oksida gvožđa na povećanoj površini. Prozirno kućište, omogućava vidljivu inspekciju zadržavanja gvožđe oksida.Supameg filter montira se na ulazu hladne vode u bojler/kotao.

U slučaju da iz nekog razloga niste u mogućnosti da na vaš sistem grejanja instalirate magnetni separator, naš predlog je instalacija kosog hvatača nečistoće.

Naši serviseri su se susreli na terenu sa raznim problemima uzrokavanim nečistoćama u sistemima grejanja, rešenja naših servisera možete pogledati na @coexservis