Uticaj loše vode pune peska na rad gasnog uređaja i razlozi prisustva peska u vodovodu

 

Gasni uređaji su ključna komponenta mnogih domaćinstava i zgrada, pružajući ne samo grejanje već i zagrevanje sanitarne vode. Međutim, loš kvalitet vode, posebno kada je voda puna peska, može imati ozbiljne negativne posledice na rad ovih uređaja. Prisustvo peska u vodovodnom sistemu može izazvati brojne probleme, kako u domaćinstvima, tako i u komercijalnim zgradama. Razumevanje uzroka ove pojave i njenog uticaja može pomoći u preduzimanju odgovarajućih mera za prevenciju i smanjenje rizika.


Zašto je u vodovodu prisutan pesak?

Glavni uzroci prisustva peska u vodovodu

    Starost i stanje vodovodne mreže

        Erozija cevi: Vremenom, cevi u vodovodnim sistemima mogu doći u stanje korozije i erozije. Kada se unutrašnji slojevi cevi troše, delovi materijala mogu dospeti u vodu. Ako su cevi napravljene od starijih materijala ili nisu adekvatno održavane, pesak i drugi sedimenti mogu lako ući u vodovodni sistem.

        Oštećenja i pukotine: Fizička oštećenja cevi, usled radova na zemlji ili drugih faktora, mogu omogućiti ulazak peska i prljavštine iz okoline direktno u vodovod.

    Radovi na održavanju i popravkama

        Zemljani radovi: Tokom radova na održavanju ili popravci vodovodne mreže, može doći do slučajnog ulaska peska i prljavštine u sistem. Iskopavanja i radovi na cevima često povećavaju rizik od kontaminacije, posebno ako se ne preduzmu odgovarajuće mere zaštite.

    Prirodni izvori vode

        Bunari i izvori: U mestima gde se koriste bunari kao glavni izvor vode, pesak može biti prisutan u vodi zbog prirodnog filtriranja kroz slojeve peska i zemlje. Ukoliko bunari nisu pravilno obezbeđeni ili su stariji, veća je verovatnoća da će pesak završiti u vodi koja se koristi za piće i druge potrebe.

    Nepravilno održavanje filtera

        Filteri u sistemima: Vodovodni sistemi često imaju ugrađene filtere za uklanjanje čestica iz vode. Ako se ovi filteri ne održavaju redovno ili se ne zamenjuju na vreme, mogu postati neefikasni, što dovodi do prolaska peska i drugih sedimenata u vodovod.


Dodatna pumpa u višespratnicama– rešenje koje stvara novi problem

Usled slabog pritiska vode i povećanih potreba, pumpe za povećanje pritiska sve se više instaliraju u zgradama. Ove pumpe mogu privremeno rešiti problem niskog pritiska, ali mogu i povući veće količine peska iz sistema vodovoda. Ovo dodatno opterećenje peskom može značajno oštetiti komponente kotla, posebno ako kotao nije opremljen odgovarajućim filterima za pesak.


Uticaj peska na gasne uređaje

Pesak u vodi može uzrokovati niz problema u gasnim uređajima:

    Zapušenje filtera: Pesak može zapušiti filtere unutar uređaja, što smanjuje protok vode i može dovesti do pregrevanja i kvara uređaja.

    Oštećenje pumpi i ventila: Mehaničke komponente, kao što su pumpe i ventili, mogu biti oštećene abrazivnim delovanjem peska. Ovo može dovesti do curenja, smanjenja efikasnosti i, na kraju, do potpune disfunkcije sistema.

    Korozija i erozija: Pesak može izazvati eroziju unutrašnjih površina cevovoda i komponenti kotla, što dovodi do korozije i skraćenog veka trajanja uređaja.

Gore pomenuti problemi se odnose na krug grejanja  ali ono sto pravi najveće probleme je sanitarna voda jer je kotao u ovom slučaju direktno vezan za vodovodnu mrežu i uvek u riziku od ulaska nečistoća i peska u kotao. Kao što već znamo sanitarna voda se zagreva na zahtev, protočna opcija grejanja potrošne vode. Na ovaj način mogu nastati višestruki problemi od kojih je jedan i sledeći:

    Problemi sa turbinom: Kod nekih kotlova, postoje komponente kao što je turbina koja registruje protok vode i daje signal kotlu da je potrebna sanitarna voda, što dovodi do startovanja kotla. Kada se ova turbina zaprlja peskom, kotao neće moći da startuje sa radom. Čišćenje turbine je neophodno, ali zahteva servisiranje od strane ovlašćenog servisa, što može dovesti do dodatnih troškova.


Kako zaštititi gasne uređaje?

    Instalacija filtera: Ugradnja kvalitetnih filtera za pesak na ulazu u kotao može značajno smanjiti količinu peska koja ulazi u sistem. Redovno održavanje i čišćenje ovih filtera je ključno za njihovu efikasnost.

    Redovno održavanje: Periodično održavanje gasnih uređaja, uključujući čišćenje i pregled komponenti, može pomoći u prepoznavanju i rešavanju problema pre nego što dođe do ozbiljnih kvarova.

    Kvalitet vode: Razmatranje opcija za poboljšanje kvaliteta vode, kao što su sistemi za prečišćavanje vode, može dugoročno smanjiti rizik od oštećenja gasnih uređaja.

 

Zaključak

Loš kvalitet vode, posebno voda puna peska, može ozbiljno oštetiti gasne uređaje, smanjujući njihovu efikasnost i skraćujući njihov vek trajanja. Prisustvo peska u vodovodnom sistemu može biti uzrokovano različitim faktorima, uključujući starost i stanje cevi, radove na održavanju, prirodne izvore vode i nepravilno održavanje filtera. Instalacija dodatnih pumpi za povećanje pritiska vode može dodatno pogoršati problem, uvlačeći veće količine peska u sistem. Pravilna filtracija, redovno održavanje i poboljšanje kvaliteta vode su ključni koraci za zaštitu ovih uređaja i osiguranje njihovog dugotrajnog i efikasnog rada.